Kiltakoulut opiskelijan osaamisen asialla

Ammatillinen oppilaitoksemme on mukana valtakunnalisessa kiltakouluverkostossa, jonka toimintamallia on kehitetty opetushallituksen rahoittamilla hankkeilla. Kiltakoulu  tunnuksen saavat koulutusalat toteuttavat opetusta ja edistävät oppimista mm. digivälineitä ja mediaa hyödyntäen. Tavoitteena on antaa opiskelijoille vahva ammattitaito ja työelämävalmiudet tuleviin työtehtäviin sekä kannustaa opiskelijoita uuden oppimiseen.  Näihin tavoitteisiin pyritään lisäämällä opetuksessa työelämäyhteistyötä ja yrittäjyyttä, tiimityötaitoja, sekä hyödyntämällä oman osaamisen dokumentoinnissa digityökaluja. Kiltakoulujen toimintamallissa pedagogiset ratkaisut tukevat näiden taitojen kehittymistä ja kiltatunnuksen saaneet koulutusalat ovat miettineet pitkälle opetuksen toteutuksessa hyödynnettäviä ratkaisuja juuri opiskelijan tiedon, taidon ja asenteen kehittymiseksi.

Tällaisia konkreettisia ratkaisuja opetuksessa ovat esimerkiksi ryhmien integrointi yhteen oppimisympäristöön niin, että eri lukuvuosina aloittaneet opiskelijat toimivat toistensa tutoreina vertaisoppien. Näin opiskelijoiden tiimityötaidot kehittyvät ja opiskelijoita valmennetaan alusta asti työelämän todellisiin vaatimuksiin. Kiltakouluista valmistuvan opiskelijan valttikortteja ovat hyvät tiimityötaidot, aktiivisuus ja hyvä suhtautuminen työhön. Kiltakouluissa käytetään digivälineitä oppimisen tukena, jonka avulla kehitetään kunkin ammattialan digitaitovaatimuksia ja näin huolehditaan, että opiskelijoillakin on viimeisin osaaminen. Opiskelija dokumentoi oppimistaan, jolloin opiskelijalle koituvan hyödyn lisäksi opettaja pysyy kartalla jo opitusta sekä lisäoppia vaativista asioista. Opiskelijoille suositellaan koottavan opiskeluistaan henkilökohtainen portfolio, josta on hyötyä työnhaussa. Portfolio toimii myös itsearvioinnin ja työpaikalla tapahtuvan arvioinnin tukena. Portfolio voi olla esimerkiksi ammatillinen some-profiili.

Ammatillisen koulutuksen reformin mukaiset toimintamallit ja rakenteet sopivat hyvin yhteen Kiltakoulujen kanssa. Rakenteiden ja työjärjestysten jäykkyydet vähenevät, jolloin opiskelijoiden yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet voidaan entistä paremmin huomioida opintoja poluttaessa. Digikehittäjäopettaja koulutus on tukenut erityisesti digiohjaustaitojen kehittymistä ja aionkin hyödyntää näitä taitoja rakentaessani kiltakoulutoimintamallille koulutusalamme oppimisympäristöjö verkkoon.

Mikäli kiinnostuit Kiltakoulut-toimintamallista, lisää voit käydä penkomassa linkistä.

Henna Ström-Kallio

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.